E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Anasayfa

Azami Öğrenim Süresini Doldurduğu İçin Kaydı Silinen Öğrenciler

      19.11.2014 tarih ve 6569 sayılı Kanunun 28. Maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinin c fıkrası gereğince azami öğrenim süresini 2017-2018 Bahar Yarıyılı sonu itibari ile tamamlayan ve ilgili fıkrada belirlenen süreler içinde mezun olamayan aşağıda isimleri bulunan öğrencilerin Okulumuzdaki Kayıtları 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin c fıkrası ve Ordu Üniversitesi Senatosunun 2017/50 No'lu kararı ile belirlenen “2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinin c fıkrasının uygulama ilkelerine”  istinaden  silinmiştir.

       İlgililere ilanen duyurulur.

İLİŞİĞİ KESİLEN BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

İLİŞİĞİ KESİLEN İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı