Hızlı Erişim

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilerin Kayıtlarının Silinmesi veya Ek Süre verilmesi

2547 sayılı Kanunu 44. Maddesinin c fıkrası gereğince azami öğrenim süresi  2019/2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonu itibari ile sona eren ve Kanunda belirtilen başarı durumlarına göre 5 ten fazla hiç almadığı veya başarısız olduğu ekli listede (EK1) isimleri bulunan öğrencilerin Meslek Yüksekokulumuzdan ilişiklerinin kesilmesi, başarısız olduğu ders sayısı 5 ve 5 ten az olan ekli listede (EK2) isimleri bulunan öğrencilere ek süre verilmesine  08.10.2020 tarih ve 2020/110 sayılı Yönetim Kurulu Kararı karar verilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Kaydı Silinen Öğrenciler (EK1)

Ek Süre Verilen Öğrenciler (EK2)


Eklenme Tarihi : 15-10-2020 14:08:18