Hızlı Erişim

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Burs Başvuruları

DUYURU

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yazısı gereği Okulumuza ayrılan kontenjan doğrultusunda Burs Başvurusu müracaatları toplanacaktır.  Burs başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin  Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Burs-Kredi Yönetmeliğinin Burs verilmeyecek öğrenciler başlıklı 9 uncu maddesini göz önünde bulundurarak  09.11.2020 tarihi mesai bitimine kadar ekteki Öğrenci Bilgi Formunu eksiksiz doldurarak müracaatlarını şahsen, mail veya fax yolu ile Okulumuza ileterek tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrenci Bilgi Formu                 İNDİR

Okulumuz Faks Numarası       :0 452 324 1065

Okulumuz e-posta adresi        : unyemyo@odu.edu.tr

Burs-Kredi Yönetmeliğinin Burs verilmeyecek Öğrenciler Başlıklı 9. Maddesi

a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) (Mülga:RG-24/12/2015-29572) d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez.


Eklenme Tarihi : 06-11-2020 17:03:00