Hızlı Erişim

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Ara Sınavlara Katılamayıp Mazeret Sınavına Müracaat Etmek İsteyen Öğrenciler

                                                               DUYURU

      2020/2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mazeretleri nedeni ile ara sınavlara katılamayan öğrencilerimiz mazeret sınavı müracaatı için; aşağıda örneği verilen dilekçeyi doldurarak, ekine mazeretine ilişkin belgeyi de ekleyerek en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar Müdürlüğümüze şahsen, faks ya da e-posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

 

*Dilekçelerin mutlaka mavi kalemle imzalanıp gönderilmesi gerekmektedir.

*Müracatını faks yolu ile yapan öğrencilerimiz dilekçelerinin Okula ulaşıp ulaşmadığını 0 452 324 10 63 nolu telefondan (alındı raporları olsa dahi) teyit etmeleri gerekmektedir.

 

 

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi Örneği İNDİR
Okulumuz Faks Numarası 0 452 324 10 65
Okulumuz e-posta adresi unyemyo@odu.edu.tr

Eklenme Tarihi : 02-12-2020 11:35:23