Hızlı Erişim

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

İşyerinde Staj Duyurusu

ZORUNLU STAJ İŞLEYİŞ DUYURUSU

   2020/2021 Öğretim yılında Ordu Üniversitesi Senatosunun 07.04.2021 tarih ve 2021/07-45 sayılı kararının g bendine istinaden COVİD ’19 salgınının devam etmesi nedeniyle öğrencilerimiz yaz stajlarını Ödev, proje, vb. uygulamalar ile yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Stajlarını bu şekilde tamamlayan öğrencilerimizin tüm dersleri başarılı ise Yarı yılsonu (Final) sınavları bitimi olan 28.06.2021 tarihi itibari ile mezuniyet hakkı elde edeceklerdir.

STAJ DERSİNİ DİJİTAL (ÖDEV, PROJE vb.) YAPAN ÖĞRENCİLER AYRICA YÜZ YÜZE STAJ YAPAMAYACAKTIR.

Staj evraklarını hazırlama sürecinde ve sonrasında birkaç kez okula ve işyerine gidip gelme durumunda kalacaksınız. Salgın sürecinde seyahat imkânınız yok ise veya seyahat etmek istemiyor iseniz dijital (ödev, proje vb.) yöntemler ile stajınızı yapınız.

Staj Zamanı

Stajını dijital imkanlar ile yapmayan öğrencilerimiz işyeri stajına akademik takviminin bitiş tarihini takip eden 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayacaklardır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz) ve Kurban Bayramı tatili nedeni ile staj bütünlüğünün bozulmaması için bu tarih belirlenmiştir. Bu tarihten önce staja başlanılması mümkün değildir. Staj bitiş tarihi en geç 10 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir.  20 Eylül 2021 tarihine kadar staj dosyanızı okula teslim etmeniz gerekmektedir. 20-27 Eylül Tarihleri arasında staj değerlendirme işlemleriniz gerçekleşecektir. Bu tarih aralığında program staj kurulu tarafından staj değerlendirme sınavına tabi olabilirsiniz.

 Staj Öncesi Hazırlık

 Stajını işyerinde yapmak isteyen öğrenci tüm işlemlere başlamadan stajını kendi isteği ile işyerinde yapmak istediğini belirten COVİD Taahhütname belgesini imzalayıp okulumuza ulaştırması gerekmektedir.

COVİD Taahhütname İNDİR

Taahhütname belgesini onaylayan öğrenci Ünye Meslek Yüksekokulu Staj Yeri Kabul Belgesini bilgisayarda doldurup staj yapmak istediği kuruma onaylattıktan sonra Program staj koordinatöründen işyerinin uygunluğunun onayını alacaktır.

 

Staj Yeri Kabul Belgesi  İNDİR

Staj yeri uygunluğunu program Koordinatörüne onaylatan öğrenci Zorunlu Staj Kayıt Formunu  bilgisayar ortamında 3 orijinal nüsha hazırlayacaktır. Bu form Öğrenci tarafından en geç 02. 07. 2021 tarihine kadar fotoğraflar yapıştırılmış olarak ekleri ile [SGK Sağlık Provizyon Sorgulama Sonucu (E-Devlet Üzerinden), SGK Taahhütnamesi ve kimlik fotokopisi] 3 orijinal nüsha olarak hazırlanıp Program Staj Koordinatörü ve Meslek Yüksekokulu Staj Koordinatörünün onayı alınarak Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilir. Memur onayından sonra onaylı 2 nüsha Öğrenci İşleri bürosundan teslim alınarak staj yapılan Kuruma/Firmaya teslim edilmelidir. Bu formdaki işlemler tamamlanmadan staj yapılması mümkün değildir.

 

Zorunlu Staj Kayıt Formu İNDİR
SGK Sağlık Provizyon Sorgulama Sonucu   (E-Devlet Üzerinden) İNDİR
SGK Taahhütnamesi İNDİR
   

Staj Süresince

 Staj yapacağınız işyerine gitmeden Staj Dosyasını  ekinde verilen talimatlara uygun şekilde bilgisayar ortamında hazırlayarak stajınız süresince her gün giriş ve çıkış sırasında imza etmeniz gereken  Staj Devam Çizelgesi ve Staj değerlendirme formunu  kapalı zarf içinde işyeri yetkilisine teslim ediniz. (Bu formun staj sonunda mutlaka kapalı zarfta Okula teslim edilmesini sağlayınız.)

 Staj dosyasının her günü için işyeri onay alanı ve imza alanı bulunmaktadır. Bu sayfaları ve kapakta bulunan alanları onaylatmayı unutmayınız.

Staj Dosyası İNDİR
Staj Devam Çizelgesi İNDİR
Staj Değerlendirme Formunu İNDİR
   

 

Staj Sonu

 

 Stajınızı tamamladığınızda, staj dosyanızı bir dilekçe ekinde program staj kuruluna teslim edilmek üzere bölüm sekreterliğine teslim ediniz. Dosyanızı teslim ettikten sonra mutlaka staj dersinin sorumlu öğretim elemanı ile irtibata geçiniz. Sizi staj değerlendirme sınavına çağırabilir.

Staj Teslim Dilekçesi Örneği  İNDİR
   

  

STAJ MUAFİYETİ 

       Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin MADDE 11- (1) Göre; Öğrenciler alanı ile ilgili bir işte ve SGK’ya kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Program Staj Kurulu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla stajdan muaf sayılabilir.” İfadesinde belirtildiği üzere SGK’lı olarak özel veya kamu kurumunda en az 1 yıl çalıştığını belgeleyen, SGK’dan alınmış hizmet döküm belgesi ile Birimimiz Öğrenci İşleri Birimine başvuru yapan öğrencilerimiz staj muafiyet talebinde bulunabilirler.

Staj Muafiyet Dilekçesi İNDİR
   

 

        

 


Eklenme Tarihi : 17-06-2021 10:39:04