Hızlı Erişim

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Azami Öğrenim Süresini Doldurduğu İçin Kaydı Silinen Öğrenciler

       19.11.2014 tarih ve 6569 sayılı Kanunun 28. Maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinin c fıkrası gereğince azami öğrenim süresini 2017-2018 Bahar Yarıyılı sonu itibari ile tamamlayan ve ilgili fıkrada belirlenen süreler içinde mezun olamayan aşağıda isimleri bulunan öğrencilerin Okulumuzdaki Kayıtları 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin c fıkrası ve Ordu Üniversitesi Senatosunun 2017/50 No'lu kararı ile belirlenen “2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinin c fıkrasının uygulama ilkelerine”  istinaden  silinmiştir.

       İlgililere ilanen duyurulur.

I.Öğretim Liste

II.Öğretim Liste


Eklenme Tarihi : 11-12-2018 11:24:20