Hızlı Erişim

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Mevzuat (Kanunlar, Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Kararları)
KANUNLAR  
   
    *2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu GÖSTER
   
YÖNETMELİKLER  
    *Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği GÖSTER
    *Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik GÖSTER
    *Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik GÖSTER
    *Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği GÖSTER
   
   
   
YÖNERGELER  
    *Özel Öğrenci Yönergesi GÖSTER
    *Akademik Öğrenci Danışman/Koordinatör Yönergesi GÖSTER
    *Uluslararası Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi GÖSTER
    *Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi GÖSTER
    *Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi GÖSTER
    *Lisans ve Önlisans Mezuniyet Belgeleri, Diploma ve Diploma Eki Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge GÖSTER
    *Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi   GÖSTER
    *Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi GÖSTER
 SENATO KARARLARI  
    *Yaz Okulu Uygulama İlkeleri  GÖSTER
    *2547 Sayılı Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasının Uygulanma İlkeleri (11.08.2021 Tarih ve 2021-113 sayılı Senato Kararı ile değiştirildi.) GÖSTER

Ekleme tarihi: 04-02-2021 15:15:40 Güncellenme tarihi: 23-08-2021 09:22:48