ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Tarihçe

Ünye Meslek Yüksekokulu daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı iken 5467 sayılı Kanun uyarınca; Ordu Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim öğretime açılmıştır. Yüksekokulumuzun kuruluş aşamasında Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ile Muhasebe ve Vergi Bölümü olmak üzere iki bölüm açılmıştır. 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılında ek kontenjan ile bu bölümlere bağlı olarak Bilgisayar Programcılığı Programına 42, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına da 45 öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır. Söz konusu programların II. öğretim programlarına da 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alınarak eğitim öğretim faaliyeti, I. ve II. öğretim olarak sürdürülmüştür. Daha sonra sırasıyla Yönetim ve Organizasyon Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Teknolojisi Programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı ve son olarak ise 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon I. Öğretim ve II. Öğretim Programları açılarak eğitim öğretim faaliyetleri genişletilerek sürdürülmüştür. Yüksekokulumuzda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla anılan bölümlerin sadece I. öğretim programları bazında eğitim öğretime devam edilmektedir. Kapanan II. öğretim programlarında ise yalnızca başarısız öğrencilerin sınavları yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda kuruluş onayı alınan ancak henüz öğrencisi olmayan 3 program bulunmaktadır. Birinci endüstri devrimine öncülük eden buharlı makinenin icat edildiği 18. yüzyıldan bu yana endüstri dünyasında elektrik, bilgisayar ve akıllı teknolojilerin odak teşkil ettiği önemli dönüm noktaları yaşanmıştır. Endüstri 1.0’dan 4.0’a uzanan bu süreçte nitelikli bir mesleki eğitim altyapısına sahip olan ülkeler küresel ekonominin lokomotifi rolünü üstlenmektedir. Mesleki eğitimin bu stratejik önemini ana paradigma olarak benimseyen Ünye Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibari ile aşağıda isimleri belirtilen 6 (altı) I. Öğretim programında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

  • Bilgisayar Programcılığı Programı I. Öğretim

Muhasebe ve Vergi Bölümü 

  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı I.Öğretim

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Programı I. Öğretim
  • Lojistik Programı I. Öğretim

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

  • Elektronik Teknolojisi Programı I. Öğretim

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

  • Mimari Restorasyon Programı I. Öğretim

Ekleme tarihi: 11-12-2018 10:36:09 Güncellenme tarihi: 28-04-2023 14:49:58