ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

İş Akış Şemaları

2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ile Görevlendirme İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi ile Görevlendirme İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi ile Görevlendirme İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanun’un 40-a ve 40-b Maddesi ile Ders Görevlendirme İş Akış Şeması

Açıktan Ataması Yapılan Personelin İşe Başlama İşlemleri İş Akış Şeması

Askerlik Hizmeti İçin Görevinden Ayrılma İş Akış Şeması

Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması İş Akış Şeması

Burs Başvuru İşlemleri İş Akış Şeması

Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş Akış Şeması

Ders Ekleme-Silme Başvurusu İş Akış Şeması

Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış Şeması

Ders Muafiyeti Başvuruları İş Akış Şeması

Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Şeması

Ders Telafisi İş Akış Şeması

Diploma Bilgileri Formunun Hazırlanması İş Akış Şeması

Doğrudan Temin İle Mal-Malzeme Alımı İş Akış Şeması

Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri İş Akış Şeması

Emekli Kesenek İşlemlerinin Bildirilmesi İş Akış Şeması

F1 (Ek Ders) Formlarının Hazırlanması İş Akış Şeması

Geçici Görev Yolluğu Hazırlama İşlemleri (Yurtiçi) İş Akış Şeması

Görev Süresi Uzatma Başvuruları (Öğretim Elemanı) İş Akış Şeması

Görev Süresi Uzatma Başvuruları (Öğretim Üyesi) İş Akış Şeması

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması

Hastalık İzni Başvurusu İş Akış Şeması

İlişik Kesme Başvurusu (Öğrenci) İş Akış Şeması

İlişik Kesme Başvurusu (Personel) İş Akış Şeması

İstifa Başvurusunun Yapılması İş Akış Şeması

Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

Kimlik Kartı Çıkarma (Öğrenci) İş Akış Şeması

Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İş Akış Şeması

Kontenjan Belirleme İş Akış Şeması

Kurul İşleri İş Akış Şeması

Mal Bildirimi İşlemi İş Akış Şeması

Mazeret İzni (Babalık) Başvurusu İş Akış Şeması

Mazeret İzni (Doğum) Başvurusu İş Akış Şeması

Mazeret İzni (Evlilik) Başvurusu İş Akış Şeması

Mazeret İzni (Ölüm) Başvurusu İş Akış Şeması

Mazeret Sınavı Başvuruları İş Akış Şeması

Mazeretli Ders Kaydı Yaptırma Başvurusu İş Akış Şeması

Mezuniyet Belgesi Başvurusu İş Akış Şeması

Mezuniyet İki Ders Başvurusu İş Akış Şeması

Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulması İş Akış Şeması

Öğrenci Belgesi, Transkript, Ders İçeriği Başvurusu İş Akış Şeması

Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması

Ölüm Yardımı Başvurusu İş Akış Şeması

Posta ile Evrakların Gönderilmesi İş Akış Şeması

Sınav Jüri Ödemesi İşlemi İş Akış Şeması

Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması

Sınavlara İtiraz İş Akış Şeması

Sürekli Görev Yolluğu Hazırlama İş Akış Şeması

Taşınır Kayıt Hizmetleri Talep Karşılama İşlemleri İş Akış Şeması

Taşınır Yıl Sonu Sayım İşlemleri İş Akış Şeması

Yatay Geçiş Başvuruları (Gelecek Öğrenci İçin) İş Akış Şeması

Yatay Geçiş Başvuruları (Gidecek Öğrenci İçin) İş Akış Şeması

Yatay Geçiş ile Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dosyaların İstenmesi İş Akış Şeması

Yeni Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması

 


Ekleme tarihi: 17-06-2021 16:01:33 Güncellenme tarihi: 17-06-2021 16:41:57