ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Mimari Restorasyon Programı

Hakkında

Kültürel ve doğal mirasın korunması gerekliliği uluslararası ölçekte benimsenmekte, gelişmişliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın bir bileşeni olarak görülmektedir. Uluslararası anlaşmalar ve ulusal ölçekteki yasal yönetsel çerçeve ile güvence altına alınmaya çalışılan doğal ve kültürel mirasın korunması  bir tercih olarak değil zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bölümümüzün amacı; koruma düşüncesinin kuramsal temelini bilen, koruma bilincine sahip, mimari mirasın muhafaza edilmesi için gerekli çalışmaları yapabilen, teorik araştırmalar ve analizler gerçekleştirebilen, analitik rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları oluşturabilen, korumayla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik vb. konularda bilgi sahibi, etik değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmektir. Müfredatı da bu doğrultuda hazırlanmış olan bölümümüz 2018 yılında ilk mezunlarını vermiştir. I. ve II.öğretimin bulunduğu mimari restorasyon programımızda öğrencilerimize en iyi fiziksel imkanlar sunulmaya çalışılmıştır. Mevcudiyette bölümümüz tarafından kullanılmakta olan 1 adet çizim sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet derslik ve öğrenci dolapları bulunmaktadır. Bunun dışında eğitime destek sağlayacak çeşitli araç ve gereçler(lazermetre, nivo vb.) de eğitim süresince öğrenciler tarafından kullanılmaktadır.

Çağın şartlarına ayak uydurmuş, sürekli gelişme içerisinde bulunan, vizyon sahibi ve ülkesine katkı sunacak bireyler yetiştirerek mezun etmek ve sektörün-bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermek en temel gayemizdir.

Mezun olan öğrenciler restorasyon teknikeri ünvanı almakta olup, dgs sınavı ile mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde lisans eğitimine devam edebilmektedir.

Mimari Restorasyon Programı Ders Bilgi Paketi için tıklayınız.

Öğretim Elemanları

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seval ÖZGEL FELEK  sevalozgelfelek@odu.edu.tr (452) 324 10 63 / 3318
  Öğr. Gör. Mehmet Alper YENER mehmetalperyener@odu.edu.tr (452) 324 10 63 / 3337
  Öğr. Gör. Kasım EKER kasimeker@odu.edu.tr (452) 324 10 63 / 3324

 


Ekleme tarihi: 11-12-2018 11:46:57 Güncellenme tarihi: 08-11-2021 16:45:32